WhatsApp

Mevzuat

Mevzuat

Mevzuat

GÜNCEL MEVZUAT LİSTESİ  (ÇEVRE)
21.03.2014

 

S/N MEVZUAT RG
Tarihi
RG
No
Son
Rev. Tarihi
 

 

KANUNLAR

1 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 11.08.1983 R.G.18132 08.07.2009
2 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU    06.05.1930 R.G.
1489
12.07.2012
3 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU 13.07.2005 R.G.25874 06.12.2012
4 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 02.05.2007 R.G.26510 26.07.2008
5 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU 15.04.2000 R.G.
24021
12.07.2012
6 4737 SAYILI ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU 19.01.2002 R.G.24645 01.07.2004
 

 

YÖNETMELİKLER

 

 

HAVA YÖNETİMİ

7 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  03.07.2009 R.G.27277  10.11.2012
8 SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK 25.04.2012 R.G.28274
9 EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ
YÖNETMELİĞİ
30.11.2013 R.G.
28837
10 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 13.01.2005 R.G.
25699
27.01.2010
11 OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK 
12.11.2008 R.G.27052
12 HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 06.06.2008 R.G.26898 05.05.2009
13 KOKUYA OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 19.07.2013 R.G.
28712
 

 

ATIK YÖNETİMİ

14 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA
YÖNETMELİK 
30.12.2009 R.G.27448 21.12.2010
15 ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 30.07.2008 R.G.26952   05.11.2013
16 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  05.07.2008 R.G.26927
17 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22.05.2012 R.G.28300
18 POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ
HAKKINDAKİ YÖNETMELİK 
27.12.2007 R.G.26739 30.03.2010
19 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ   24.08.2011 R.G
28035
 
20 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  25.11.2006 R.G.26357  10.11.2013
21 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22.07.2005 R.G.25883  21.03.2014
22 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  19.04.2005 R.G.25791 05.11.2013
23 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  14.03.2005 R.G.25755  05.11.2013
24 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  31.08.2004 R.G.25569 05.11.2013
25 KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  14.03.1991 R.G.
20814
26.03.2010
26 HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ 
18.03.2004 R.G.25406  
27 ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26.03.2010 R.G.27533
28 ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 06.10.2010 R.G.27721
29 GEMİLERDEN ATIK ALINMAASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 26.12.2004 R.G.25682 18.03.2010
 

 

KİMYASALLAR YÖNETİMİ

30 TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI,
AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
26.12.2008 R.G.27092
31 TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ
FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
26.12.2008 R.G.
27092
32 BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN
ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA
YÖNETMELİK 
26.12.2008 R.G.27092 20.03.2011
33 KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 26.12.2008 R.G.27092 23.05.2010
 

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

34 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 31.12.2004 R.G 25687 30.11.2012
35 TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU
KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
26.11.2005 R.G.26005 30.03.2010
36 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ
SAHALARA DAİR YÖNETMELİK
08.06.2010 R.G.
27605
11.07.2013
37 SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ 17.05.2005 R.G.
25818
26.08.2010
38 EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLNILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
03.08.2010 R.G.
27661
39 YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 30.11.2012 R.G.
28483
40 LİMANLAR YÖNETMELİĞİ 31.10.2012 R.G.
28453
27.02.2013
41 SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ
HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
17.10.2012 R.G.28444
42
İÇME
SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİ
29.06.2012 R.G.28338
43 YER ALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
07.04.2012 R.G.28257
44 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNETMELİĞİ 08.01.2006 R.G.26047
45 TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI
YÖNETMELİĞİ
18.02.2004 R.G.25377
 

 

ÖLÇÜM VE DENETİM

46 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA
YÖNETMELİK
29.04.2009 R.G.27214 14.09.2012
47 ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK
FİRMALARI HAKKINDA YÖN
21.11.2013 R.G.
28828
48 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 03.10.2013 R.G.28784 _
49 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ 25.12.2013 R.G.28862 _
 

 

DİĞER

49 ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINDA İHLALİN
TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
03.04.2007 R.G.26482
50 TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HK. YÖNETMELİK 24.10.2013 R.G.
28801
_
51 ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN
ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
27.10.2011 R.G.28097  
52 RADYOAKTİF MADDE KULLANIMINDAN OLUŞAN ATIKLARA İLİŞKİN
YÖNETMELİK
02.09.2004 R.G.25571
53 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 10.08.2005 R.G.25902 05.11.2012
54 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK 17.02.2005 R.G
25730
07.03.2013
55 POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ
HAKKINDA YÖNETMELİK
27.12.2007 R.G.26739 30.03.2010
56 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN
AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETM
30.12.2013 R.G.
28867
_
57 RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ 31.07.2010 R.G.27658
58 İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN ÇEVRE
VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE İLİŞKİN
YÖNETMELİK
24.07.2010 R.G.27651
59 AÇIK ALANDA KULLANILAN TEÇHİZAT TARAFINDAN OLUŞTURULAN
ÇEVREDEKİ GÜRÜLTÜ EMİSYONU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2000/14/AT)
30.12.2006 R.G.26392
60 ENERJİ İLE İLGİLİ ÜRÜNLERİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIMINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
07.10.2010 R.G.27722
61 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ
YÖNETMELİĞİ
04.06.2010 R.G. 27601 27.04.2011
62 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 22.08.2009 R:G:
27327
08.08.2012
63 BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ  08.06.2010 R.G.
27605
64 ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME
PROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİK
08.06.2010 R.G.
27605
65 NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ TESİSLERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL
İLKELER YÖNETMELİĞİ 
30.07.2010 R.G.
27657
66 MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA
YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ
23.01.2010 R.G.27471 28.09.2012
67 MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ 21.06.2005 R.G.25852 10.08.2009
68 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ 16.12.2004 R.G.25672  
69 KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
08.12.2007 R.G.26724  
70 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 24.07.2009 R.G.27298  
71 DENİZ KAZALARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 31.12.2005 R.G.26040 21.10.2010
72 DENİZ YOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI
KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
11.02.2012 R.G.28201  
73 İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ,TEST BİRİMLERİNİN
UYUMLAŞTIRILMASI,İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN DENETLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
09.03.2010 R.G.27516
74 KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
18.02.2007 R.G.26438 14.09.2012
75 KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR
GÖREV YÖNETMELİĞİ
03.05.2012 R.G.28281
76 MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 06.11.2010 R.G.27751 04.04.2012
77 MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA
YÖNETMELİĞİ
03.02.2005 R.G.25716 04.04.2012
78 ÇEVRE KANUNUNUN 29.UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA
TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA
DAİR YÖNETMELİK
01.10.2010 R.G.27716 28.03.2012
79 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
29.12.2006 R.G.26391 18.02.2012
80 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE
SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ
16.12.2012 R.G.28499
81 ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ
TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE U
27.10.2010 R.G.27742 15.02.2013
82  YÜZME SUYU KALİTESİ
YÖNETMELİĞİ
09.01.2006 R.G.26048
83 KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 03.08.1990 R.G.
20594
02.04.2013
84 KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23.03.2012 R.G.28242
 

 

TEBLİĞLER

85 2872 SAYILI ÇEVRE
KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (201
29.01.2014 R.G.
28897
86 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20. MADDESİ (k) BENDİ UYARINCA
VRİLECEK İDARİ PARA CEZAL
28.12.2013 R.G.28865
87 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ
SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİ 
17.06.2011 R.G.27967
88 BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIM TEBLİĞİ 17.06.2011 R.G.27967 01.10.2013
89 SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL
İŞLEMLERİ TEBLİĞİ
07.08.2010 R.G.27665 22.10.2011
90 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10.10.2009 R.G.27372 12.05.2010
91 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ
METODLARI TEBLİĞİ
10.10.2009 R.G.27372 13.11.2010
92 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA
TEBLİĞ
12.02.2011 R.G.27844 23.12.2011
93 PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30.12.2012 R.G.28513
94 KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN
ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
20.03.2010 R.G.27527
95 KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ
06.07.2011 R.G.27986
96 İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARININ KORUMA
ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
10.10.2012 R.G.28437
97 ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRILMA
FAAL,İYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
18.09.2012 R.G.
28415
98 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ 26.04.2011 R.G.27916
99 ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ 20.03.2010 R.G.27527
100 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN DEPOLANMASI, ARINDIRILMASI,
SÖKÜMÜ VE İŞLENMESİNE İL
06.07.2011 R.G.27986
101 OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(2013/14)
31.12.2012 R.G.28514
102 SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 12.10.2011 R.G.28082
103
Bilgi Talep Formu